← ga terug naar het artikel

Druk deze pagina af door de toetsen ctrl+P (Windows) of cmd+P (Mac) te drukken. Als dat niet werkt raadpleeg aub de handleiding van je browser.

Deze hulptekst wordt niet afgedrukt.

mindyourjob

Eisen beveiligers zijn goed overgekomen bij Schiphol

16 mei 2014

De uitnodiging voor 15 mei stond al even. Schiphol heeft vakbonden en werkgevers samen uitgenodigd voor het derde gesprek op rij over de aankomende tender.

Eisen beveiligers gehoord
In haar opening gaf Schiphol aan dat ze door de eisen die beveiligers dinsdag tijdens de manifestatie hebben aangeboden, een bijzonder helder beeld heeft gekregen van wat er voor vakbonden van belang is. Echter over arbeidsvoorwaardelijke zaken die in het witboek genoemd worden, wilde Schiphol in dit overleg niet spreken. Daarover spreken de luchthaven en FNV Beveiliging elkaar binnenkort onder vier ogen.

Werkgelegenheid
Schiphol gaat er nog steeds vanuit dat er 20% minder beveiligers nodig zullen zijn. Reden daarvoor is dat door de invoering van Central Security er zo’n 60% minder transferpassagiers gecheckt worden. Dat klopt wel, maar als het statijden-rapport van TNO (downloaden kan hier: http://bit.ly/1qGzYla) wordt ingevoerd, zal Schiphol iedereen nodig hebben. Schiphol kan niet aangeven of ze bij haar berekeningen al heeft gerekend met de gevolgen van het statijdenrapport. Dat komt doordat een Europese aanbesteding aan strikte regels is gebonden en veel informatie geheim dient te blijven zodat de concurrentie eerlijk is..

Soepele overgang beveiligers
Schiphol overlegt al langer met werkgevers die actief zijn op de luchthaven, maar wil daar ook vakbonden bij betrekken. Immers de overgang van personeel na de tender moet zo soepel mogelijk verlopen. Dat is niet alleen voor beveiligers fijn, maar ook Schiphol ziet graag een continue hoge kwaliteit van beveiliging, zonder verstoringen in de operatie. Het is mede om die reden dat de luchthaven het project “Begeleiding Personeelsverloop Beveiligingsbedrijven” is gestart. 

Schiphol wenst eind juni tot een convenant te komen met werkgevers en vakbonden, waarin regels en richtlijnen omtrent de overgang van personeel na de aanbesteding zijn omschreven. Dit moet leiden tot de gewenste soepele overgang van werknemers, waarbij iedereen zo snel mogelijk weet waar hij of zij aan toe is. Daarbij is het goed om te weten dat we ruim de tijd hebben om zaken te regelen. Op 28 november wordt bekend gemaakt hoe de gunning uitvalt. Pas op 3 juni gaat de werkwijze (Central Security) met de nieuwe beveiligingsbedrijven ook echt in. De idee dat de zomerdrukte de kans op boventalligheid verkleint delen wij niet met Schiphol. De zomerdrukte is immers van tijdelijke aard, daar waar boventalligheid een structureel karakter kent, tenzij de oplossing wordt gezocht in het niet verlengen van tijdelijke contracten, maar dat is niet de oplossing waar FNV Beveiliging voor wenst te kiezen.

Gelijk speelveld voor iedereen
Daarnaast vindt FNV Beveiliging het belangrijk dat er een gelijk speelveld ontstaat tijdens de aanbesteding. Onder andere daarom eisen we dat het TNO statijdenrapport wordt doorgevoerd. Op dit moment kent alleen G4S AS strikte statijden, maar in het TNO rapport worden voor alle posities maximale statijden benoemd en adviezen gegeven rond roulatie van taken en tijd die men moet kunnen zitten. Het kan niet zo zijn dat de ene beveiliger wel rust mag nemen en zijn collega naast hem niet. Deze situatie doet zich op dit moment al voor bij I-Sec, waar oud-G4S AS-ers wél recht hebben op een korte break en I-Secs eigen mensen die niet krijgen met alle gevolgen van dien. Een bijzonder ongewenste situatie. Volgens verwachting deelde G4S AS deze mening volledig.

Om diezelfde reden vinden we overigens dat Schiphol moet eisen dat er alleen gediplomeerde collega’s te werk worden gesteld. Er mag geen concurrentie ontstaan door goedkopere krachten in te zetten, ook niet als Dienst Justis dat goed vindt. Wij hebben vandaag uitgelegd wat het kwaliteitsrisico is als Schiphol bedrijven toch ruimte biedt om te kiezen voor ongeschoolde werknemers in plaats van goed opgeleide beveiligers.

Arbeidsomstandigheden 
Een breed onderwerp, waarover Schiphol opmerkte dat de algemene wettelijke eisen natuurlijk worden opgenomen in de aanbesteding. Maar daarnaast gaf de luchthaven aan zich als goed gastheer te willen gedragen, door er voor te zorgen dat er betere lounges voor beveiligers komen, er de juiste eisen aan gehoorbescherming worden gesteld en dat er een gelijk uniform komt voor alle beveiligers van de luchthaven (uiteraard wel met de bedrijfsnaam er op).

Goede aanbesteding
Het uiteindelijke doel van alle partijen is een goede aanbestedingsprocedure die er toe leidt dat beveiligers op een goede manier hun werk kunnen doen, beveiligingsbedrijven een goed product kunnen wegzetten en Schiphol de kwaliteit van beveiliging krijgt dat ze graag ziet. Win-win-win dus.

Dat gaat niet zomaar. De eerste stap daartoe is dinsdag gezet. Beveiligers hebben Schiphol laten weten wat er nodig is voor een gezonde en prettige werkplek en kwalitatief goede beveiliging. De last die beveiligers meesleepten, ligt bij Schiphol, want Schiphol kan haar rol als opdrachtgever uitbaten om voor jullie een goede en veilige werkplek te creëren, door de juiste eisen te stellen in de aanbesteding en de financiële ruimte te bieden die beveiligingsbedrijven nodig hebben om aan die eisen te kunnen voldoen.

Volgende week kunnen we je meer vertellen over jullie eisen, tot die tijd: FNV Beveiliging -SAMEN STERK

bron: fnvbeveiling.nl