Nieuws

Ruim 150 stakers van Aviapartner op Schiphol gingen met de bus naar het hoofdkantoor van Aviapartner in Brussel om de hoogste baas / aandeelhouder ter verantwoording te roepen. De werkers van Aviapartner staken voor 3% loonsverhoging, teruggave van de afgenomen ATV-dagen, socialere roosters en een betere positie van de uitzendkrachten.

Onderzoek Inspectie toont stakingsbreking Aviapartner Cargo aan

4 juli 2014

FNV Bondgenoten wil naar de rechter stappen, omdat drie uitzendbureaus zich schuldig hebben gemaakt aan stakingsbreking. Uit onderzoek van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is gebleken dat tijdens de staking bij Aviapartner Cargo eind maart 2014 extra uitzendkrachten zijn ingezet en een deel van de al werkende uitzendkrachten meer uren dan normaal hebben gewerkt.

Daarnaast heeft de Inspectie SZW geconstateerd dat eigen werknemers van Aviapartner meer uren dan toegestaan hebben gewerkt, om het werk van de stakers over te nemen.

Staking breken is verboden
In de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) staat dat uitzendbureaus geen personeel ter beschikking mogen stellen aan bedrijven waar gestaakt wordt. Doel hiervan is te voorkomen dat het effect van een staking ondergraven wordt, doordat ingehuurde arbeidskrachten het neergelegde werk overnemen. Dit geldt zowel voor uitzendkrachten die er al werken, zij mogen geen neergelegd werk overnemen, als voor het ter beschikking stellen van nieuwe uitzendkrachten.

FNV stapt naar rechter
Mari Martens, vakbondsbestuurder FNV, was betrokken bij de staking bij Aviapartner Cargo, de vrachtafhandelaar op Schiphol. “Voor ons is duidelijk dat de drie uitzendbureaus: ‘Randstad’, ‘Labourlink’ en ‘Werk en ik’ de wet hebben overtreden. De bevindingen van de inspectiedienst bevestigen dit. Daarmee hebben ze ons en de stakers grote materiële en imagoschade berokkend. We willen deze schade verhalen en stappen naar de rechter.”

Artikel afdrukken