Nieuws

Politici krijgen het rapport overhandigd

Onderzoek FNV Beveiliging: ernstige overschrijdingen TNO-normen statijden aan de orde van de dag

5 september 2014

Luchthavenbeveiligers hebben een zwaar en verantwoordelijk beroep. Vijf jaar geleden heeft TNO onderzoek gedaan naar hun arbeidsomstandigheden. Als beveiligers te lang achter elkaar hetzelfde werk doen, brengt dat risico’s met zich mee voor hun gezondheid. Daarnaast neemt de alertheid af, wat veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Daarom heeft TNO grenzen vastgesteld voor de statijd: de maximale tijd dat beveiligers achter elkaar hetzelfde werk mogen doen. Schiphol en de beveiligingsbedrijven weigeren tot nu toe de TNO-normen toe te passen.

Dat moet veranderen. In juli en augustus 2014 hebben Schipholbeveiligers in een logboekje hun werktijden bijgehouden. Uit deze logboekjes blijkt hoe vaak de TNO-normen worden overschreden en hoe lang die overschrijdingen duren.

Ernstige risico’s

Op een gemiddelde werkdag hadden deze beveiligers te maken met 1,1 overschrijdingen van de relevante TNO-norm. Totaal ging het dan om 81 minuten per werkdag per beveiliger. De overschrijdingen komen het vaakst voor en duren het langst op de centrale filters (waar passagiers worden gecontroleerd die naar een bestemming in het Schengengebied vliegen). Van de 259 werkdagen die op de centrale filters in kaart zijn gebracht, vonden op meer dan 200 dagen 2 overschrijdingen plaats. Met een gemiddelde overschrijding van 3 uur per dag. Hier worden dus ernstige gezondheids-en veiligheidsrisico’s genomen.

Er moet nu wat gebeuren

Het geeft te denken dat de ernstigste overschrijdingen plaatsvinden op de centrale filters. In de eerste plaats horen de centrale filters tot de posities waar de mentale belasting het grootst is volgens het TNO-rapport. Het is belangrijk dat beveiligers alert zijn. Daarom moeten de normen juist ook op de centrale filters worden gerespecteerd.

Verder is Schiphol bezig om de decentrale filters te vervangen door centrale filters. Dit betekent dat honderden beveiligers die nu nog op een decentraal filter werken, vanaf volgend jaar op een centraal filter komen te werken. Daarmee dreigen de overschrijdingen op de centrale filters een nog groter probleem te worden.

Werkgevers en Schiphol moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen en gaan staan voor veiligeheid en gezondheid, door de TNO-normen vast te leggen in de cao en in de voorwaarden die Schiphol stelt aan beveiligingsbedrijven.

Lees hier het rapport Resultaten onderzoek statijden zomer 2014.

Vrijdagmiddag 5 september gaan verschillende politici in debat over de veiligheid en gezondheid op Schiphol.

 

Artikel afdrukken