Nieuws

FNV Beveiliging stemt niet in met nieuwe cao

3 september 2014

Een goede cao bestaat alleen als gemaakte afspraken worden nageleefd. Dat is niet het geval in de beveiliging. Dit blijkt uit alle individuele klachten op Facebook, bij onze sectorconsulenten en ook uit de opmerkingen die zijn gemaakt bij de stemming over onze cao voorstellenbrief. 

In het cao overleg is onze voorstellenbrief niet besproken. Afspraken over naleving, reiskosten, werkzekerheid voor iedereen en veilig & gezond werken waren niet te maken. Met name veilig en gezond werken is wat betreft FNV Beveiliging heel belangrijk. Voor veel beveiligers is preventief enten tegen hepatitis een must, gezien hun werkzaamheden. Voor luchthavenbeveiligers hangt gezondheid juist samen met een rapport van TNO over statijden.

Bonden en werkgevers hebben in de oude cao afgesproken om het rapport van TNO in te voeren. Dat is niet gebeurd. FNV Beveiliging heeft werkgevers vaak om overleg verzocht en onze leden hebben de luchthaven om steun gevraagd. Werkgevers bieden nu een sigaar uit eigen doos: wéér overleg over invoeren en 150 minuten statijd voor iedereen. Wij hebben alle reden om aan te nemen dat een statijd van 150 minuten al door Schiphol is voorgeschreven in de aanbesteding, met recht een sigaar uit eigen doos!! En bovendien is 150 minuten niet de norm die TNO voorschrijft.

Dus geen verbetering in naleving. Geen betere reiskostenregeling, geen werkzekerheid voor iedereen en ook geen veilig & gezond werken voor onze leden. Dat kan je niet afkopen met een loonsverhoging! FNV Beveiliging sluit geen cao meer af, die niet voldoet aan de wens van haar leden. Daarom zullen wij deze cao niet tekenen. Wij tekenen alleen nog maar een cao waar beveiligers echt beter van worden.

Onderhandelingsdelegatie FNV Beveiliging
Dirk-Jan Leentvaar, Edwin Rixtum, Ron Boltong, Yolanda Reus en Ralph Smeets

Bron: www.fnvbeveiliging.nl

Artikel afdrukken