Nieuws

Weer geen Schiphol of werkgevers

Schiphol en werkgevers zeggen weer af: politici dringend verzocht zich niet te bemoeien met gezondheid beveiligers en veiligheid luchthaven

26 september 2014

Schiphol en de beveiligingsbedrijven hebben de politici en de beveiligers weer laten zitten. Net als drie weken geleden bij het door FNV Beveiliging georganiseerde minidebat over de statijdnormen voor de luchthaven. De politici schrokken toen van de verhalen van de beveiligers over de situatie op Schiphol. Beveiligers moeten nu veel te lang staan. Dat is niet goed voor hun gezondheid en niet goed voor de veiligheid van de luchthaven. De politici schreven daarop een brandbrief aan Schiphol en de werkgevers met de uitnodiging om alsnog met hen in gesprek te gaan op maandag 22 september. Maar weer lieten Schiphol en de bedrijven verstek gaan.

Op maandag 22 september, 2 uur voor de geplande afspraak, liet Schiphol schriftelijk weten niet te komen. Het verwees in zijn schrijven naar een brief die De Unie en CNV een paar dagen daarvoor aan de politici hebben geschreven. In die brief verzoeken de bonden de politici dringend zich niet te bemoeien met afspraken die in de cao Particuliere Beveiliging met De Unie en het CNV zijn gemaakt.

Vlak voor 16:00 lieten ook de werkgevers weten niet te komen en zij verwezen op hun beurt weer naar de brief van Schiphol. De politici waren verbijsterd. “Ik was hier wel erg teleurgesteld over,” zegt Carolien de Heer, lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de PvdA. “Omdat ik oprecht ook de kant van het verhaal van Schiphol en de werkgevers wilde horen. Ik geloof namelijk in een open dialoog. Jammer genoeg heb ik daar tot nu toe nog weinig van gemerkt. Samen met de andere politici beraden wij ons nu op een reactie.” Wordt vervolg, dus.

Geen compromissen
De cao-afspraken waar De Unie en CNV naar verwijzen zijn het probleem. De statijd van 150 minuten die in de cao is afgesproken, is een willekeurig gekozen norm die geen enkele wetenschappelijke onderbouwing heeft. Het onderzoek van TNO toont aan dat 100 of 120 minuten een veilige norm is, als er daarna ook genoeg pauze gegeven wordt. FNV Beveiliging vind dat de veilige normen moeten worden ingevoerd en dat daar geen compromis op kan worden gesloten. Want je sluit geen compromissen op de gezondheid van beveiligers en op de veiligheid van de luchthaven. De politici staan achter de beveiligers en zullen het hier dan ook zeker niet bij laten zitten.

Ook FNV Beveiliging gaat door met strijden voor de invoer van wetenschappelijk gezonde normen. Een vakbond heeft de verantwoordelijkheid om niet met de gezondheid van mensen te spelen en niet mee te gaan in wensen van opdrachtgevers en werkgevers die op basis van andere motieven denken dat ze hun eigen normen kunnen stellen.

Artikel afdrukken