Nieuws

De politici tegenover de lege plekken waar Schiphol en werkgevers hadden moeten zitten

Politici steunen beveiligers in hun strijd voor invoering TNO-normen

5 september 2014

Vrijdag 5 september 2014 organiseerde FNV Beveiliging een minidebat tussen landelijke en lokale politici en Schiphol en de beveiligingsbedrijven over de werkdruk en de statijden. Alleen jammer dat Schiphol en de bedrijven niet kwamen opdagen. Vinden ze de veiligheid op Schiphol en de gezondheid van de beveiligers niet belangrijk genoeg?

Een van de aanwezige politici, Jorrit Nuijens (GroenLinks Amsterdam) belde direct met Schiphol om te vragen waarom zij er niet bij waren. Het antwoord dat hij te horen kreeg: “Wij komen alleen als de werkgevers er ook zijn”. Het oude van-het-kastje-naar-de-muur-verhaal dus.

Geschokt
Sadet Karabulut (Tweede Kamer SP), John Kerstens (Tweede Kamer PvdA), Bram van Ojik (Tweede Kamer GroenLinks), Jorrit Nuijens (gemeenteraad Amsterdam GroenLinks), Carolien de Heer (gemeenteraad Amsterdam PvdA) hoorden de verhalen die aanwezige beveiligers vertelden aan en waren geschokt. De enorme werkdruk en de intimidatie van vakbondsleden door de bedrijven maakte veel indruk.

Kamervragen
Ze zegden toe met Schiphol te gaan praten en schriftelijke vragen te gaan stellen in de gemeenteraad  en in de Tweede Kamer. Ook worden beveiligers uitgenodigd om in de Tweede Kamer hun verhaal te vertellen.
Ze zijn het met ons eens dat commerciële belangen niet de veiligheid op de luchthaven en de gezondheid van beveiligers in de weg mogen staan: de wetenschappelijk vastgestelde normen van TNO moeten worden ingevoerd.

Logboekjes tonen structurele overschrijding van werktijden aan
In juli en augustus hebben 69 luchthavenbeveiligers dagelijks hun werktijden bijgehouden; in totaal zijn hierdoor 741 werkdagen in kaart gebracht. Afgezet tegen de normen voor de statijden die TNO heeft vastgesteld, blijkt dat een overschrijding van gezonde werktijden aan de orde van de dag is.

Op een gemiddelde werkdag hadden deze beveiligers te maken met 1,1 overschrijdingen van de relevante TNO-norm. Totaal ging het dan om 81 minuten per werkdag per beveiliger. De overschrijdingen komen het vaakst voor en duren het langst op de centrale filters. Van de 259 werkdagen die op de centrale filters in kaart zijn gebracht, vonden op meer dan 200 dagen twee overschrijdingen plaats. Met een gemiddelde overschrijding van 3 uur per dag. Hier worden dus ernstige gezondheids-en veiligheidsrisico’s genomen!

FNV Beveiliging staat voor gezonde statijden en veiligheid op de luchthaven!
Ook werkgevers hebben aangegeven een statijd van 2,5 uur te willen hanteren en tot nu hebben zij geen blijk gegeven dat het TNO statijdenrapport integraal over te willen nemen. Dat is één van de redenen dat FNV Beveiliging besloten heeft niet te tekenen voor de CAO die de werkgevers nu met de Unie en CNV gaan sluiten. Wij willen geen compromissen sluiten op gezondheid van beveiligers. We gaan dus door met deze strijd! Ga ook staan voor veiligheid en gezondheid op de luchthaven en sluit je aan!

Lees hier het hele rapport Resultaten onderzoek statijden zomer 2014

Artikel afdrukken