← ga terug naar het artikel

Druk deze pagina af door de toetsen ctrl+P (Windows) of cmd+P (Mac) te drukken. Als dat niet werkt raadpleeg aub de handleiding van je browser.

Deze hulptekst wordt niet afgedrukt.

TNO-standaarden voor statijden

10 juli 2014

TNO-standaarden voor statijden

Je staat dag en nacht klaar voor de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol. Toezicht, overzicht en controle, dat ben jij, de beveiliger. Jouw werk is onze veiligheid. Het is belangrijk dat je dit werk geconcentreerd doet en gezond blijft! Onderzoek naar het werk van luchthavenbeveiligers door TNO stelt duidelijke grenzen, die de gezondheid en alertheid van beveiligers waarborgen. De huidige praktijk op Schiphol komt niet overeen met de bevindingen van het onderzoek.

TNO-rapport
TNO is een toonaangevende Nederlandse onderzoeksorganisatie. TNO heeft gemeten hoe lang beveiligers achter elkaar staan (‘staan’ betekent hier ‘staan binnen 1 vierkante meter’) en hoeveel ze staan op een werkdag, wat de maximale tijd is dat aaneengesloten een taak uitgevoerd kan worden en wat dit doet met hun gezondheid en met hun alertheid. Dit is belangrijk in je werk als luchthavenbeveiliger: fysieke belasting kan gezondheidsklachten veroorzaken en alertheid is nodig voor een veilige luchthaven.

De uitkomsten van het onderzoek zijn vergaand: om de gezondheid en alertheid van luchthavenbeveiligers te garanderen moet de statijd – de tijd die je aaneengesloten eenzelfde soort taak uitvoert- korter. Er moeten meer pauzes worden ingelast na elke statijd, en beveiligers moeten vaker even gaan zitten. Bij posities waar juist lang achter elkaar gezeten wordt, zou vaker gerouleerd moeten worden.

Richtlijnen
De huidige praktijk is namelijk funest voor de lichamelijke gezondheid en kan allerlei chronische klachten in de hand werken. Bovendien zijn er grenzen aan hoe scherp je kan blijven gedurende een dag. Voor de verschillende functies zijn richtlijnen geformuleerd:

Naast een grens aan veilige statijden, doet het TNO rapport belangrijke aanbevelingen. Zo moeten beveiligers kunnen aangeven wanneer hun alertheid zakt of ze ongemak ervaren wegens het lange staan. Er moeten meer pauzeruimtes in de buurt van de lanes komen en meer echte zitmogelijkheden zijn.
Download hier het volledige TNO onderzoek veilige grenzen voor statijden op de luchthaven 2010 als pdf.

Tender
Het aanbestedingsproces (tender) is in volle gang. De bedrijven zijn bezig met inschrijven en Schiphol heeft haar richtlijnen aangegeven. Niet alleen zal er op 3 juni 2015 een nieuwe verdeling van de percelen zijn, ook zal er in het nieuwe beveiligingsconcept alleen nog maar op centrale filters gewerkt worden. Het is juist op die centrale filters, waar een oneindig aanbod van reizigers is, belangrijk dat scherpe richtlijnen zorgen voor veiligheid én gezondheid van mensen. Na 120 minuten neemt de concentratie namelijk af tot een onveilig niveau. Op dit moment zijn er op sommige plekken richtlijnen voor statijden en heeft G4S een maximale statijd van 150 staan (die dus ook nog boven de veilige norm is).

Concurrentie op statijden
De richtlijnen die er nu zijn, zijn vrijblijvend en worden met regelmaat grof overtreden. Dit levert onveilige en ongezonde situaties op. Daarnaast zorgen de verschillen in richtlijnen tussen bedrijven ervoor dat er op statijden geconcurreerd kan worden. Hoe langer de statijden (en hoe minder pauze en roulatie beveiligers dus hoeven te krijgen), hoe goedkoper je kunt inschrijven voor de tender. Voor mensen die voor G4S werken blijft de maximale statijd van 150 minuten gelden. Ook als zij een ander logo op hun jasje krijgen. In de praktijk kan dat betekenen dat mensen die samen op een lane staan, verschillende statijden hebben. Dit is niet leuk voor de mensen die langer moeten staan en niet leuk voor degene die het gevoel heeft zijn/haar collega’s in de steek te laten. Deze situatie komt nu al dagelijks in de praktijk voor bij de oud-G4S-ers, die nu voor Procheck International werken en op de lanes van I-Sec worden ingezet.

Daarom gaan wij voor: gelijke statijden voor iedereen volgens de normen van TNO voor veilig en gezond werk!

Hoe maken we van een rapport werkelijkheid?
Het TNO rapport is jarenlang genegeerd door werkgevers en opdrachtgever: in 2009 waren deze normen namelijk al bekend. In de CAO Particuliere Beveiliging hebben partijen aangegeven dat ze in de toekomst zouden kijken naar implementatie van het rapport, maar daar is tot nu toe nog niks mee gedaan.
Tijdens de FNV-manifestatie op 13 mei hebben 500 beveiligers laten weten dit niet meer te pikken! Beveiligers zijn opgestaan voor betere en gezonde banen op Schiphol. Eén van de eisen was de implementatie van het TNO-statijdenrapport. Schiphol heeft de macht om dat vast te leggen in de eisen bij de aanbesteding. Samen hebben beveiligers zich laten horen. De tijd van inleveren en verslechterende arbeidsomstandigheden moet voorbij zijn. De bal ligt nu bij Schiphol en de werkgevers om hier iets aan te doen en bij deze tender wél rekening te houden met de mensen.

Veiligheid en echte banen
Er is natuurlijk mee aan de hand op de luchthaven dan de problematiek van de statijden. Ook daar gaan we in de toekomst iets aan doen. Net zo lang totdat beveiligers weer gezond en met plezier de veiligheid op de luchthaven kunnen blijven garanderen. Dus sluit je aan en sta voor veiligheid en een echte baan op de Schiphol!